Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ποια τα πλεονεκτήματα ενός διαδικτυακού ιδιαίτερου μαθήματος
σε σχέση με ένα συμβατικό μάθημα;
μενού
I) TO ΣΧΟΛΕΙΟ
Η θέση του σχολείου στη μάθηση
Ένα συνηθισμένο σχολικό μάθημα βοηθά τους μαθητές να συναναστραφούν και να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους στα διαλείμματα για θέματα που αναφέρονται του μικρόκοσμού τους δίνοντας λύση στα προβλήματά τους (προσωπικά, κοινωνικά κ.ά.), ενώ κατά τη διάρκεια του μαθήματος εργαζόμενοι σε ομάδες στην τάξη προσπαθούν να λύσουν προβλήματα που άπτονται των αρχικών εννοιών των γνωστικών αντικειμένων της διδακτέας ύλης. Αυτός είναι και ο σκοπός του σχολείου: από τη μια η κοινωνικοποίησή τους ως μέλη ενός ευρύτερου συνόλου και από την άλλη η προσέγγιση βασικών γνωστικών στοιχείων που θα τους βοηθήσουν στην αρχική αντιμετώπιση του κόσμου που τους περιβάλλει. Ομως, η εμπειρία ετών έδειξε ότι οι αρχικές προσεγγίσεις δεν είναι αρκετές για να επιτύχουν σε πανεπιστημιακές σχολές της προτίμησής τους. Επίσης, λόγω ειδικών συνθηκών η λύση των διαδικτυακών μαθημάτων σε τάξεις των 20-30 μαθητών για μεγάλο διάστημα είναι φανερό ότι κουράζει ψυχολογικά, δεν ελέγχεται όπως θα έπρεπε διδακτικά και, το κυριότερο, καταστρέφει την κοινωνικοποίησή τους που είναι πρωταρχικός σκοπός του σχολείου. Ως λύση ανάγκης σε ένα βαθμό θα μπορούσε κάποιος να την καταλάβει. Σε βάθος χρόνου όμως οι περιστάσεις έδειξαν ότι αυτή η λύση μπορεί να είναι καταστροφική για την ψυχοσύνθεση του μαθητή.
ΙΙ) ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η θέση του οργανωμένου φροντιστηρίου στη μάθηση
Το οργανωμένο φροντιστήριο με αξιόλογο προσωπικό και συνέπεια καλύπτει από την μια μεριά την εμβάθυνση των αρχικών εννοιών των γνωστικών αντικειμένων και από την άλλη, την εφαρμογή τους και σε άλλα πλαίσια διεγύροντας την δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών του, που είναι απαραίτητη για την επιτυχία τους στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις. Έπειτα, και αυτό είναι πολύ θετικό, παρέχει και ένα είδος κοινωνικοποίησης σε μικρότερη κλίμακα απ' ότι το σχολείο. Σημεία που επιδέχονται βελτίωση είναι: α) τα πολυάριθμα τμήματα με μαθητές διαφορετικών στυλ μάθησης, που είναι αναγκαία για την οικονομική του επιβίωση, β) η δυσκολία επιλογής συγκεκριμένων διδασκόντων από τους μαθητές, γ) ο χαμένος χρόνος κατά τη μετακίνηση των μαθητών από και πρός το φροντιστήριο. Αν μπορεί να δημιουργήσει ομοιογενή μικρά έως πέντε ατόμων τμήματα, τότε αυτό θα είναι πολύ θετικό για τις επιτυχίες του φροντιστηρίου, αν και σε αυτή την περίπτωση το οικονομικό κόστος για κάθε μαθητή συνήθως γίνεται μεγαλύτερο. Γενικά, το φροντιστήριο συμφέρει γιατί παρέχει οικονομικά δίδακτρα, αλλά σε σχετικά μεγάλα τμήματα. Η επιλογή είναι του μαθητή και του γονέα του.
ΙΙΙ) ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η θέση των ιδιαίτερων μαθημάτων στη μάθηση
Ένα ιδιαίτερο μάθημα από τη μια απαντά στα τρωτά σημεία των οργανωμένων φροντιστηρίων και από την άλλη αυξάνει την οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής επιλέγει τον καθηγητή που θέλει και ο οποίος μπορεί να προσαρμόσει το ύφος διδασκαλίας του με το δικό του στυλ μάθησης, με αποτέλεσμα την γρηγορότερη κατανόηση του μαθήματος. Ο έμπειρος καθηγητής θα μπορούσε ένα μάθημα να το "δώσει" με τέτοιο τρόπο στον μαθητή του που να καλύπτει σε μια διδακτική ώρα διπλάσια ή και τριπλάσια ποσότητα κατανοηθήσας διδακτέας ύλης σε σχέση με έναν άλλο διδάσκοντα. Είναι αυτονόητο ότι σε μια τέτοια περίπτωση το επιπλέον οικονομικό κόστος ανά ώρα συρρυκνώνεται αισθητά προς όφελος του μαθητή. Ένα ιδιαίτερο μάθημα ενός ή δύο μαθητών δεν είναι μόνο ένα μάθημα στο δικό τους μαθησιακό στυλ, αλλά ένα μάθημα ενεργό καθ' όλη τη διάρκειά του, αφού η ερωταποκρίσεις μεταξύ των μελών λύνουν άμεσα οποιεσδήποτε απορίες "εν τη γενέσει" τους οδηγώντας εκείνη ακριβώς τη στιγμή σε γρηγορότερη αντίληψη, βαθύτερη κατανόηση, γενίκευση και επέκταση των εννοιών του μαθήματος. Για παράδειγμα, αν ανήκει σε ένα πολυπληθές τμήμα και έχει κενά ενώ υπάρχουν αρκετοί προχωρημένοι σε σχέση με αυτόν μαθητές ή ο ίδιος είναι ιδιαίτερα εφυής σε σχέση με τους συμμαθητές τους, τότε θα αξιολογήσει λαθεμένα τον εαυτό του είτε υπερεκτιμώντας τον είτε υποτιμώντας τον, πράγμα που μπορεί να τον βγάλει εκτός πορείας και στόχων. Επίσης, η παράμετρος της σπατάλης του χρόνου τείνει να πάρει την τιμή μηδέν, αφού το μάθημα γίνεται στον χώρο του μαθητή και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί δίνει τη δυνατότητα χρόνου ξεκούρασης ή επανάληψης της ύλης ή απάντησης εργασιών από το μαθητή. Τέλος, ελαχιστοποιεί περιπτώσεις ασφάλειας του μαθητή σε σχέση με τους κινδύνους που ελοχεύουν κατά τη μετάβασή του προς και από το φροντιστήριο σε περασμένη ώρα.
IV) ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ο ρόλος των διαδικτυακών μαθημάτων στη μάθηση
Ένα φροντιστηριακό διαδικτυακό μάθημα υστερεί σε σχέση με το σχολείο ή το οργανωμένο φροντιστήριο όσον αφορά την κοινωνικοποίηση των μαθητών. Η αντιπαραβολή στην οθόνη του υπολογιστή του συνόλου ή ενός υποσυνόλου των μαθητών δεν νοείται ως κοινωνικοποίηση. Επίσης, έχει και αυτό τα μειονεκτήματα των πολυπληθών τάξεων, τα οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί καθόλου καλά σε σχέση με ένα οργανωμένο φροντιστήριο. Ο διδακτικός θόρυβος είναι εμφανής ενώ η λύση να πετάξει ο διδάσκων ψηφιακά εκτός τάξης τον μαθητή είναι ημίμετρο και δεν βοηθά τον μαθητή. Το μεγάλο πλήθος των μαθητών της τάξης δίνει την δυνατότητα σε ένα μαθητή να αποχωρήσει από τη θέση και ο διδάσκων κάποια στιγμή να τον αναζητά και να μην τον βρίσκει. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει από τα πολυπληθή διαδικτυακά τμήματα είναι ότι οι απαντήσεις που δίνουν πολλοί μαθητές δεν είναι δικές τους αλλά από βοηθήματα που βρίσκονται ανοιχτά πάνω στο γραφείο τους. Το θέμα της επιλογής αρεστού διδάσκοντα σε πολυπληθή διαδικτυακά τμήματα είναι δύσκολο να λυθεί, γιατί πολύ εύκολα οι απόψεις θα διίστανται. Τα παραπάνω προβλήματα λύνονται όταν υπάρχουν ενσυνείδητοι μαθητές. Σε ένα διαδικτυακό μάθημα υπάρχουν και πολλά πλεονεκτήματα όπως: α) Εκμηδενίζει τις αποστάσεις φέρνοντας την σοβαρή και ποιοτική μάθηση σε απομακρυσμένες περιοχές, χωριά με ελλιπή συγκοινωνία και μεγαλουπόλεις με κυκλοφοριακά προβλήματα. Αν δεν υπάρχει κοντά στο σπίτι σου ένα φροντιστήριο ή η προσέγγισή του είναι δύσκολη έως αδύνατη, η λύση είναι τα διαδικτυακά μαθήματα και είναι μονόδρομος. β) Εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο λόγω μετακίνησης, του οποίου ένα μέρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο για περισσότερη προσωπική μελέτη ή για μια ανάπαυλα εκτόνωσης μετά από ένα απαιτητικό πρόγραμμα μελέτης. γ) Προφυλάσσει μαθητές και εκπαιδευτικούς από μετάδοση επικίνδυνων ασθενειών (π.χ. κορονοϊός), αφού μαθητές και καθηγητής βρίσκονται στο δικό τους οικείο περιβάλλον. δ) Δίνει τη δυνατότητα άμεσης χρήσης μαθηματικού λογισμικού κατά τη διάρκεια του μαθήματος για καλύτερη αναπαράσταση εννοιών και σχέσεων, πράγμα που είναι δύσκολο σε ένα συνηθισμένο σχολείο ή φροντιστήριο ή και στα ιδιαίτερα μαθήματα, λόγω έλλειψης εξοπλισμού. ε) Παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής του μαθήματος χωρίς να παραστεί ανάγκη της γραφής του από τον ψηφιακό πίνακα όπως σε ένα συμβατικό μάθημα με άμεσο κέρδος τον διδακτικό χρόνο που σπαταλούσε ο μαθητής για την αντιγραφή, που τώρα δεν υφίσταται μιας και το μάθημα θα παραδίδεται ηλεκτρονικά στον μαθητή . στ) Ο μαθητής έχει μια άμεση, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό για επίλυση αποριών και σε χρόνο εκτός μαθήματος.
V) ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Ο ρόλος των διαδικτυακών ιδιαίτερων μαθημάτων της "Μαθηματικής σκέψης" στη μάθηση
Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των μαθημάτων που προσφέρει η "μαθηματική σκέψη", σε σχέση με άλλα προσφερόμενα διαδικτυακά μαθήματα είναι τα παρακάτω: α) Διδάσκει μαθηματικά για όλες τις τάξεις και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ο εκπαιδευτικός Παναγιώτης Πινάτσης, που είναι και ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου «Μαθηματική σκέψη», εξασφαλίζοντας, έτσι, τη διδακτική συνέχεια πάνω στο ίδιο στυλ διδασκαλίας - μεθοδολογίας του αντικειμένου. β) Στα τμήματα των διαδικτυακών μαθημάτων θα υπάρχουν το πολύ δύο μαθητές, εξασφαλίζοντας τον χαρακτήρα του ιδιαίτερου μαθήματος και στην online εκπαίδευση σε τιμές ανά διδακτική ώρα που είναι οι καλύτερες στη διαδικτυακή εκπαίδευση. γ) Υπάρχει ευελιξία στις ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων και πέρα από το συνηθισμένο ωράριο, μετά από συνεννόηση, λόγω του μικρού αριθμού των μαθητών (έως δύο άτομα). δ) Το μάθημα είναι λογικό να προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ευκολία στο ιδιαίτερο μαθησιακό στυλ του ενός ή των δύο μαθητών. ε) Το μάθημα, όπως ακριβώς παρουσιάστηκε στον ψηφιακό πίνακα, παραδίδεται στο τέλος της διδακτικής ώρας σε κάθε μαθητή, για να το μελετήσει μόνος του όσες φορές απαιτείται, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο πάνω στις έννοιες που διδάχτηκαν, έχοντας στο τέλος της χρονιάς μετά από συρραφή το σύνολο των μαθημάτων υπό μορφή βιβλίου. στ) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιούνται, όπου κρίνεται απαραίτητο στη διδασκαλία, για καλύτερη αναπαράσταση των μαθηματικών εννοιών και σχέσεων, εξειδικευμένα μαθηματικά applets κατασκευής του διδάσκοντα, τα οποία στο τέλος του μαθήματος παραχωρούνται δωρεάν στον μαθητή. ζ) Δωρεάν παροχές είναι το πρώτο μάθημα γνωριμίας διδάσκοντα και μαθητή, το εβδομαδιαίο τεστ εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης και το απαιτητικό μηνιαίο διαγώνισμα και το υποστηρικτικό e-υλικό για μεγαλύτερη εξάσκηση στις ενότητες της διδαχθείσας ύλης. η) Πλήρης μηνιαία ενημέρωση των γονέων σε καθορισμένες ώρες, μετά από συνεννόηση. Σημείο περαιτέρω βελτίωσης του μαθήματος μπορεί να συντελεστεί, αν ο κάθε μαθητής κατέχει ψηφιακή πένα, οπότε το μάθημα που προτείνει η "μαθηματική σκέψη" προσιδιάζει τη μορφή του δια ζώσης ιδιαίτερου μαθήματος, αφού ο μαθητής θα γράφει πάνω στον ψηφιακό πίνακα και θα λύνει τις ασκήσεις που θέτει ο διδάσκων. Έτσι, η ποιότητα του ψηφιακού ιδιαίτερου μαθήματος με βάση ορισμένα από τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, θα ξεπερνά την ποιότητα του δια ζώσης ιδιαίτερου. Παρόλα αυτά και χωρίς την πένα του μαθητή ο διδάσκων μπορεί να ελαχιστοποιήσει αυτό το μειονέκτημα χρησιμοποιώντας την πείρα του και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τακτικές, τις οποίες θα αναφέρει στον μαθητή και τον γονέα του πριν αρχίσουν τα μαθήματα.
Επιστροφή στο περιεχόμενο