Μετάβαση στο περιεχόμενο
Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις για τους μαθητές/φοιτητές όσον αφορά την online διδασκαλία;
μενού

Διδασκαλία ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες


  Ο μαθητής/φοιτητής καθορίζει το σύνολο των ωρών διδασκαλίας ανάλογα με τις προσωπικές και μαθησιακές του ανάγκες. Αν θεωρήσει ότι καλύπτεται και δεν χρειάζεται άλλα μαθήματα, τότε διακόπτει και επανέρχεται όταν κρίνει ο ίδιος ότι υπάρχει ανάγκη επιπλέον βοήθειας. Δεν αποτελεί δέσμευση για αυτόν το ξεκίνημα και ο συγκεκριμένος αριθμός ωρών.  Έχει το δικαίωμα χωρίς καμία δέσμευση να διακόπτει και να επανέρχεται ανάλογα με τις μαθησιακές του ανάγκες, ακόμη και αν αυτές είναι μόνο μια μαθηματική ενότητα, για την οποία κρίνει ότι θα μπορούσε να καλυφθεί με μία ώρα μαθήματος.  

Επιστροφή στο περιεχόμενο