Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ποιός θα μπορούσε να με υποστηρίξει στις φοιτητικές εργασίες που μου αναθέτουν στη σχολή;
μενού

Εργασίες


 

Η online εξατομικευμένη διδασκαλία της "Μαθηματικής σκέψης" μπορεί να σε υποστηρίξει συμβουλευτικά στη δημιουργία της εργασίας που σου έχουν αναθέσει και έχει σχέση με καθαρά μαθηματικά, με παιδαγωγικά, καθώς και με θέματα διδακτικής των μαθηματικών. Οι εργασίες που μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι οι πτυχιακές, οι διπλωματικές, οι μεταπτυχιακές και οι εξαμηνιαίες. Επίσης, μπορούμε να βοηθήσουμε συμβουλευτικά τον φοιτητή στην εύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας, στη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων, στην ακολουθούμενη μέθοδο και τον προγραμματισμό του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Επικοινωνήστε μαζί μας στο email:  info@mathimatikiskepsi.gr όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό σας, τηλέφωνο κινητό, την σχολή που φοιτάτε, τον τίτλο της εργασίας, μια μικρή περίληψη των όσων απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της, καθώς και το χρονικό διάστημα περαίωσής της και τέλος όποιες άλλες πληροφορίες θεωρείται ότι θα πρέπει να μας δώσετε. Θα σας απαντήσουμε άμεσα, αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε και ποιο το κόστος της συμβουλευτικής υποστήριξής μας ως απάντηση στο email σας.


Η υπηρεσία θα λειτουργήσει μελλοντικά

Επιστροφή στο περιεχόμενο