Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ποιός θα μπορούσε να με προετοιμάσει κατάλληλα, ώστε να διακριθώ σε μαθηματικούς διαγωνισμούς;
μενού

Ειδικά προγράμματα μαθημάτων


  1)   Με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα μαθημάτων στην Α' και Β' Λυκείου, ο μαθητής θα μπορεί, ήδη, προτού πάει στην Γ' Λυκείου να έχει κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την ύλη των μαθηματικών στα οποία θα εξεταστεί στις πανελλήνιες εξετάσεις. Συνστάται για μαθητές Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων.

Τα μαθήματα και οι ώρες θα προκύπτουν κατόπιν συνεννοήσεως των δύο μερών.
Προτεινόμενος ελάχιστος αριθμός ωρών:           
 Α΄ Λυκείου : 2 ώρες  Άλγεβρα + 1 ώρα Γεωμετρία ανά εβδομάδα + 1 ώρα προετοιμασία Γ΄ Λυκείου (προαπαιτούμενες γνώσεις και διδασκαλία ύλης έως και συνέχεια)
Β΄ Λυκείου : 1 ώρα Άλγεβρα + 1 ώρα Αναλυτική γεωμετρία + 1 ώρα Γεωμετρία + 1 ώρα προετοιμασία Γ΄ Λυκείου (
προαπαιτούμενες γνώσεις και διδασκαλία ύλης έως και παράγωγοι)

 Γ΄ Λυκείου : 3 ώρες  
  2)     Με ένα ειδικό πρόγραμμα μαθημάτων, για Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, με στόχο τις  επεκτάσεις της διδασκόμενης ύλης και με ειδική μεθοδολογία, για την αντιμετώπιση μαθηματικών διαγωνισμών και πιο εύκολη προσαρμογή στις επόμενες τάξεις. Συνστάται για μαθητές Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων.
Τα μαθήματα και οι ώρες θα προκύπτουν κατόπιν συνεννοήσεως των δύο μερών.

Προτεινόμενος ελάχιστος αριθμός ωρών για προετοιμασία σε διαγωνισμούς:  
Δημοτικό: Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού: 1 ώρα ανά εβδομάδα
Γυμνάσιο: Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου: 2 ώρες  Άλγεβρα και Γεωμετρία ανά εβδομάδα
Λύκειο: Α΄ και  Β΄ Λυκείου 3 ώρες  Άλγεβρα και Γεωμετρία ανά εβδομάδα
3)    Για φοιτητές οι ώρες θα προκύπτουν κατόπιν συνεννοήσεως.     

Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι οι παραπάνω προτάσεις είναι ενδεικτικές.

Ο μαθητής και ο γονέας του μπορούν να καθορίσουν το πλήθος των εβδομαδιαίων ωρών, μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Ο διδάσκων της "Μαθηματικής σκέψης" έχει τη διδακτική εμπειρία και τις κατάλληλες γνώσεις έτσι, ώστε ο μαθητής να κερδίσει τη μέγιστη μαθησιακή απόδοση στον ελάχιστο διδακτικό χρόνο με το μεγαλύτερο οικονομικό γι' αυτόν και την οικογένειά του όφελος.


Επιστροφή στο περιεχόμενο