Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μαθηματικά της E Δημοτικού

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας μπορείτε να πατήσετε τον ανάλογο σύνδεσμο και να εισέλθετε στον χώρο που θέλετε όπου:
Ι)  Αν ενδιαφέρεστε για την ασύγχρονη εκπαίδευση μπορείτε να βρείτε δωρεάν:
  • Θέματα ασκήσεων στα μαθηματικά
  • Θέματα λυμένων ασκήσεων
  • Βιντεομαθήματα
  • Μεθοδολογία μαθηματικών

ΙΙ)  Αν ενδιαφέρεστε για σύγχρονη online εκπαίδευση, τότε τα μαθήματα θα είναι ζωντανά και θα γίνονται διαδικτυακά αγοράζοντας χρόνο μαθήματος. Επίσης, εννοείται ότι θα σας παρέχονται δωρεάν και τα προνόμοια της Ι) περίπτωσης.

Διδακτέα ύλη

Μαθηματικά Πέμπτης (5ης - Ε) τάξης Δημοτικού.
Στρογγυλοποίηση, πράξεις, Πολλαπλάσια, Διαιρέτες, Κλάσματα,  Πιθανότητες.

Το Βιβλίο Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού χωρίζεται στις ακόλουθες 8 ενότητες:
  • Αριθμοί-Άλγεβρα (Αριθμοί): Ενότητες 1, 2, 3, 5
  • Στοχαστικά Μαθηματικά (Στατιστική – Πιθανότητες): Ενότητα 4
  • Αριθμοί-Άλγεβρα (Άλγεβρα): Ενότητα 6
  • Χώρος και Γεωμετρία – Μετρήσεις (Χώρος και Γεωμετρία) : Ενότητα 7
  • Χώρος και Γεωμετρία – Μετρήσεις (Γεωμετρία – Μετρήσεις): Ενότητα 8
Η  επίλυση προβλήματος δεν αποτελεί ξεχωριστή θεματική ενότητα δεδομένου  ότι αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ανάπτυξης της μαθηματικής γνώσης  και του μαθηματικού τρόπου σκέψης.Μαθηματικά Ε Δημοτικού
Ασκήσεις και προβλήματα στα Μαθηματικά Ε Δημοτικού
Επιστροφή στο περιεχόμενο